logo

‘Çinliyim’ diyen gâfil! Doğu Türkistanlılar senin neyin olur?

Çin’e yaranmak için “İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim.” ifadelerini kullanan Mado dondurma cafelerinin sahibi Mehmet Sait Kanbur’a yenisöz yazarı Ahmet Doğan İlbey’den kapak yazı:

Doğu Türkistanlı karındaşlarımıza Mado şubesinin salonunda toplantı yaptırmayan ve “Beyler ben Çinliyim. İnsanın iki tane vatanı olur; bir doyduğu yer, bir de doğduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben Çinliyim” diyerek mensup olduğu Türk kimlik ve vatanını reddedercesine izzetsiz bir beyanat veren, kahramanlığın adı olan Şehr-i Maraş’ın nâmına leke düşüren Mado’nun patronunu, İslâm’ın bin yıllık bayraktarı olan Hakk’a tapan Türk milleti ve son tüten ocak Türk vatanı adına telin ediyorum. Mado’suz bir Kahramanmaraş olabilir. Fakat millet aidiyetine zül getiren bir Kahramanmaraşlı olamaz.

“Çinliyim” demek, Türk millet ve vatanına mensubiyetten çıktım, demektir. “Karnımın doyduğu yer vatandır” ifadesi ahmakça ve câhilce bir ifade… Böylesine bir ifade fikirsiz ve irfansız bir kafadan sadır olabilir ancak. Gâfil ne bilir millet ü vatanı. Veyl kendisine! Bu utanç verici beyanıyla Türk milleti ve devletinin millî şahsiyetini tahkir ve tezyif etmiş ve Türk İslâm dünyası nezdinde tarihî itibarımıza gölge düşürmüştür. Daha fenası, vatan ve millet gibi mukaddes mefhumlara lakayt kalmayı telkin eden kötü bir örnek olmuş ve anayasaya göre suç işlemiştir.

“ÇİNLİYİM DEMEK” MÜSLÜMANLIKTAN DA TÜRKLÜKTEN DE BOŞANMAKTIR

Hem Müslüman, hem Türk olan Doğu Türkistanlı karındaşlarımız öz vatanlarında katil Çin’in soykırım zulmüne maruz kalırken, ezelî Türk ve Müslüman düşmanı Çin’de para kazanacağım diye, Türkiye’de sesini duyurmak isteyen Uygur Türk karındaşlarımıza salonlarında toplantı yaptırmayan Mado’nun patronu, karındaşlarımıza soykırım yapan Çinlilere tabasbus ederek “Ben Çinliyim, karnımın doyduğu yer Çin’dir” diyor. Bu şenî beyanıyla bütün Müslümanların ve Türklerin hâmi ve hâdimi olan Türk millet kimliğimizle birlikte Maraşlı Türkler nâmımıza leke düşürmüştür. Maraşlı Türkler, yâni Maraşlı Müslümanlar bu lekeden âri kalacak ve bu leke bir utanç alâmeti olarak kendisinin üzerinde kalacak.

ÇİN PARASINDAN GÖZLERİ KAMAŞANLAR

Müslüman Türk olmanın izzet ve şerefi Çin’den gelecek paraya ve kazanca feda edilebilir mi? Bir gün gelir ki, Müslüman Uygur Türk karındaşların kanları yüzlerinize sıçrar, âhı tutar. Kanayan yüreğimizle soruyoruz: Doğu Türkistanlı karındaşlar sizin neyiniz olur? Doğu Türkistan diye bir yurt var bilir misiniz? Güneşin doğduğu yerde Kaşgarlı Mahmud’un, Barat Hacı’nın, İsa Yusuf Alptekin’in vatanı ve emaneti olan Uygur Türklerinden, yâni Müslümanlarından haberiniz var mı? Çin kâfiri o yurtları zapt ederek soykırım yapıyor.

MİLLÎSİZ İSLÂMCILAR! DOĞU TÜRKİSTANLILAR DA MÜSLÜMAN

Daha önce söylediklerimizi yüksek sesle bir daha söyleyelim. Müslümanlar böyle gamsız ve kaygısız olamaz… Tarih şuuru ve millî öfkesi olan eski Müslümanlar, yâni Türkler nerede? Dünyadaki her Müslüman için ağıt yakan, şiir yazan millîsiz İslâmcılar nerede? Tercüme İslâmcılar, Türk’süz ve Türkiye’siz İslâmcı şairler ve yazarlar Doğu Türkistanlı Müslümanlar için niye yazmazlar? Doğu Türkistanlılar da Sünnî Müslüman ve karındaş değil midir? İnsan değil midir Doğu Türkistanlılar?

DOĞU TÜRKİSTANLILARIN FERYADINI DUYUYOR MUSUNUZ?

Doğu Türkistanlı karındaşlarımız Çin emperyalizmi altında inim inim inliyor.

Türkiye’de birkaç sivil kuruluş dışında ciddi bir tepki yok. Türkistan soykırımının bütün dünyaya duyurulması gerek. Türkiye’de İslâmcıyım (gerçek İslâmcıyım demek öyle ucuz değil) diyen kitleden, hattâ “Türk milliyetçisiyim” (Türk milliyetçiliğinin de bâtılı var, Hak olanı var. Bâtıl Türkçülerin zaten umurlarında değil) diyen siyasî partilerden ve kuruluşlardan Çin elçiliğinin önünü dolduracak yüzbinlerce insanın âvazını ve direnişini görememek çok acı verici…

Hülâsa; her akşam haber bültenlerinde Doğu Türkistanlı karındaşların acısı sarıyor yüreğimizi. Yedi iklim üç kıtaya ferman salan Osmanlı Türkleri yok şimdi! Bundandır ki yaramız derin derin…

Ahmet Doğan İlbey / 26.11.2021 (Yenisöz)

Etiketler: » » »
Share
174 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ