logo

ORUÇ, SABIR VE AZİM AYI HOŞGELDİN EY ŞEHR-İ RAMAZAN!

Allah’ım Bizi bu Kur’an ayına eriştirdiğin için, bizi salih insanlarla birlikte kutlu bir yürüyüşe çıkardığın için Sana hamdü senalar olsun.

“Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun…” (Bakara, 2/185)

Yeryüzünün her köşesindeki müminler gibi yeniden seni yaşamanın sevinciyle takvanın ve yalnız Allah’a kul olmanın huzurunu ve direngenliğini pekiştiren ruhuna merhaba ey Ramazan!

İfsadın, çürümenin, yozluk ve yoksulluğun küresel egemenlerce yaygınlaştırıldığı, tüm dünyanın mazlum ve mustaz’aflarına adeta bir kader gibi dayatılmaya çalışıldığı bir zaman diliminde Ramazan takvanın, ibadetin, yalnız Allah’a kul olmanın huzurunu, dinginliğini ve direngen ruhunu pekiştiriyor. Bizlere tüm dünyadaki kardeşlerimizle aynı sevinci yaşatan, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine vesile olan Ramazan’ın ve tüm zamanların ve zeminlerin Rabbine hamd olsun!

Ramazan ayını en güzel biçimde değerlendirmek hepimizin şiarı olmalı. Şüphesiz hayatı, zamanı bölen, ayrıştıran; Allah’a teslimiyeti belli zaman ve mekânlara hapseden bir anlayışı reddediyoruz. Bu itibarla Ramazan’a has bir “dindarlık” tasvip edeceğimiz bir şey değil elbette. Bununla birlikte Rabbimize teslimiyetimizi pekiştirmek, güçlendirmek, bilincimizi ve duygularımızı takva ile donatmak için güzel vesilelerden bir vesile Ramazan. Ve iman edip salih eylemlerde bulunan, hakka ve sabra şahitlik edenler haricindeki herkesin ziyanda olduğu, hüsranda olduğu gerçeğinden hareketle ziyan edenlerden olmamak için Rabbimizin lütfettiği imkânları en iyi biçimde değerlendirmek durumundayız.

Ramazan ayına girdiğimiz şu gecede Suriye mücahitler bir elde Kur’an, bir elde silahlarla cephelerde 9 yıldır Rusya, İran, ABD ve Esed zalimine karşı onurluca mücadele etmeye devam etmektedirler. Gazzeli kardeşlerimiz rızkımızı veren Allah’tır deyip, Sırat-ı Müstakim üzerinde dimdik ilerlemekte. Ramazan ayına Siyonist rejimin tüm saldırılarına ve işbirlikçi rejimlerin fitnelerine rağmen biz buradayız ve gitmiyoruz diyen yiğit şehitlerle giriyorlar. Filistinli Müslümanlar hepimize emanet olan Mescd-i Aksa’yı kadın, çocuk, yaşlı demeden bedenleriyle korumakta. Mısır’da İslami direniş şehitlerine, zindanlara ve idamlara rağmen darbecilere karşı direnişlerini sürdürmektedirler. Irak’ta, Arakan’da, Afganistan’da, Çeçenistan’da, Somali’de, Libya’da, Mali’de, Doğu Türkistan’da, Orta Afrika’da ve dünyanın bir çok yerinde Müslümanlar Allah dedikleri için zulüm altında, tüm bunlara rağmen her sahurda Allah’ın adıyla oruca başlayan, her iftarda Allah’ın adıyla orucunu bitiren kardeşlerimiz var…

Tüm kardeşlerimizin Ramazanı mübarek olsun! Rabbimiz tüm Müslümanlara katından hayırlar, bereketler, azim ve kararlılık versin ve ellerimizi, yüreklerimizi ve seslerimizi birleştirsin! Rabbimiz tüm mazlum ve mustaz’afları Ramazanı layıkıyla değerlendirip, bayram sevincini layıkıyla yaşayanlardan kılsın! Ayaklarımızı sabit kılsın ve bizleri takva sahiplerine önderler eylesin!


Ey Orucun Rabbi! (RAMAZAN DUASI)

Ey Rahman, Ey Rahîm ve Şefkati Sonsuz Olan Rabbimiz!

Bize nasıl dua edeceğimizi ve ibadet yollarımızı Kur’an ile öğretiyorsun: Sana layıkıyla dua ve ibadet etmeyi bizlere nasip eyle! Ellerimizle birlikte yüreklerimizi de Sana açmayı bizlere öğret!

Kahrından rahmetine sığınıyor, Sen’in yüceler yücesi adını yeryüzünde hâkim kılmak istiyoruz, rahmetini yağdır üstümüze, bizi gayb ile irtibattan mahrum bırakma! Nefsimizin kötü arzularından Sana sığınıyoruz; bizi bize bırakma Ya Rabbi!

Nefsimizi yüceltmekten, hevamızı ilah edinmekten Sana sığınıyoruz: Başarılarımızın bizi gurura sevk etmesine, yenilgilerimizin bizi ye’se düşürmesine izin verme!

Sen’in yüceler yücesi adınla başlıyoruz: Bizi bu Kur’an ayına eriştirdiğin için, rahmet meleklerini elli bin yıllık mesafeden bize göndererek, rahmetini sağanak yağmurlar gibi üzerimize yağdırdığın için, bizi salih insanlarla birlikte kutlu bir yürüyüşe çıkardığın için Sana hamdü senalar olsun.

Ey el-Evvel, el-Ahir Olan Rabbimiz!

Girişeceğimiz her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemizi; bitireceğimiz her işi de rızana uygun olarak sona erdirmeyi nasip eyle!

Rabbimiz! Ramazan’a ihlâsla girmeyi, bu ayı samimiyetle sürdürmeyi, aynı samimiyetle iftara kavuşmayı, bu ay boyunca ve ömrümüz boyunca kendimizi imanla tutmayı, imana tutunmayı, bu ayın kadir kıymetin bilmeyi, zamanımızı ve mekânımızı vahiyle yeniden inşa etmeyi ömür boyu sürdürmeyi bizlere nasip eyle!

Ve bunu başarmak için kendisine tutunarak felaha ereceğimiz Hablullah’ı uzat bize; imanımızı ve sadakatimizi ölünceye kadar korumak için, bizi katından indireceğin gaybi yardımlarınla, sayısız meleklerinle destekle!

Hamdin ve Şükrün Yollarını Bize Kur’an İle Öğreten Rabbimiz!

Bizi başıboş bırakmadığın, şu alçak dünyanın alçaklıklarını, şeytanların tuzaklarını bize vahiyle öğrettiğin için hamdü senalar olsun Sana. Kur’an’ın yeryüzünü şereflendirmesini gereğince hamd ederek, şükrederek kutlamayı bizlere nasip eyle.

Ey Kur’an’ı Ramazan’da İndirerek Bize Tenezzül Buyuran Rabbimiz!

Hilm ve iysarı ahlak edinebilmemiz için, bize oruç tutmayı, kendimizi tutmayı, öfkemizi tutmayı, kibrimizi yutmayı öğret!

Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur’an ile bütünleşmeyi, Kur’an ile yürümeyi, Kur’an ile bakmayı, Kur’an ile düşünebilmeyi ve Kur’an ile yaşamayı bizlere nasip eyle!

Ey Asrın, Sabahın Akşamın, Gecenin Gündüzün, Ramazan’ın Şevval’in Rabbi!

Zamanı bize mübarek eyle! Ramazan’ı bizim için mübarek eyle! Kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasip eyle!

Ramazan vesilesiyle temiz fıtratımızla aramızda engel oluşturan dünyevi fitnelerden kurtulmayı, içimizdeki İslam olan takvamıza hicret etmeyi, Ramazan’la bize sunulan altın fırsatları gereğince değerlendirmeyi, vahiyle muhasebe ve murakabe yapmayı, oruçla kendimizi tutmayı, “gece kıyamı”nda teravihle yeniden dirilmeyi, zekâtla nefsimizi kötülüklerden arındırmayı, sadaka-i fıtır ile fıtratımız üzerindeki küfür tortularını kaldırmayı, i’tikaf’la hayatımızı Sana adamayı bize ye­niden öğret!

Ey Ramazanın ve Orucun Rabbi!

Oruç gibi imtihanların, ateşten gömleğini giyme cesareti ver bize ve cehennemin ateşinden kurtulmayı nasip eyle!

Bizi orucun onurunu koruyarak oruçla onurlananlardan eyle ve orucumuzu tamamlamak suretiyle şeytani güçlere karşı bize kutlu bir zafer nasip eyle!

Ey İnşirah’ın Rabbi!

Şu sıkıntıdan bunalan gönüllerimize manevi bir ferahlık, şu ritmi bozulmuş kalplerimize gaybi bir ritim, şu rengi atmış benizlerimize nuranî bir renk, şu şaşkın yüreklerimize Kur’anî bir rehberlik, şu rahmetine açılan ellerimize ilahi bir rahmet, şu günahkâr bedenlerimize rahmanî bir şefkat ihsan eyle!

Ey Bizi Hiçbir Zaman Terk Etmeyen Rabbimiz!

Ümmetimiz garip, öksüz, yetim ve sahipsiz… Sen bizim rabbimizsin, bize sahip çık! Ümmetimizi yeniden hakkın ve adaletin insanlığa şahidi olarak inşa ederken, bize bu duvarda bir tuğla koymayı nasip eyle!

Ey Muhacir’in ve Ensar’ın Rabbi!

Adaletin ve dengenin şahidi olması gerekirken, büyük bir çözülüş ve yıkım içinde olan ümmetimize yeniden diriliş imkânı vermeni diliyoruz ve Sana kardeşliğin, dayanışmanın tarihteki ender numunelerinden birini ortaya koyan, mücahidlere kol kanat geren Ensar’ın diliyle yalvarıyoruz:

Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve mü’minlerden hiçbirine karşı kalplerimizde kin, nefret, hamasi duygulara yer bırakma.

Rabbimiz! Yaşayan cemaatlerimize ve ümmetimize Ensar’ın duyarlılığını, fedakârlığını, kaynaşma ve dayanışma azmini nasip eyle! Ensar’ı ve Muhacir’i çocuklarımızda ve salih amellerimizde yaşatmayı istiyoruz, bunu bize kolaylaştır! Gerçek şu ki; Sen sonsuz şefkat sahibisin ve sınırsız rahmet kaynağısın.

Rabbimiz! Bizi silkele, bizi gaflet uykusundan uyandır! Bizi uyuyanlardan değil, uyanan ve uyaranlardan; aldananlardan değil, adananlardan eyle!

Ey Mekke’nin, Kudüs’ün, Bağdat’ın, İstanbul’un Rabbi!

Yeryüzünde ekini ve nesli ifsat eden gözü dönmüş, insan kılıklı büyük ve küçük şeytanların dünyaya egemen olmasına izin verme! Bizi şeytanlardan, tağutlardan eman dilenenlerden değil, sabrederek direnenlerden eyle! İnançlarımızı ve ideallerimizi savunmak için bize güç ve şuur ver!

Rabbimiz! Kudüs’ün Bismillah boylu, Fatiha yürekli, zayıf ama izzetli, güçsüz ama hikmetli; kendileri küçük yürekleri büyük mücahidlerine üç bin beş bin melekle rahmetini ve inayetini inzal eyle! Kudüs’ün yalnız ve onurlu muhafızlarına yüreklerimizi uzatırken ellerimizi de uzatarak imkânlarımızı onlarla paylaşmayı bize sevdir! Dünyanın her yerinde mustaz’aflarla gönüllerimizde kurduğumuz köprüleri ve imkânları tahkim etmeyi, şehitlerimizin yetimlerine sahip çıkmayı, onların ellerinden ve yüreklerinden tutmayı bize sevdir!

Ey Bizi Her Halimizle Görüp Gözeten Rabbimiz!

Harici şartlar mü’minler için ne kadar zorlu olursa olsun, her zaman bir çıkış yolunun bulunduğunu, o kutlu hicret eylemiyle gösteren Ashab-ı Kehf’in diliyle Sana yakarmak istiyoruz:

Ümmetimize rahmetini ve şefkatini sağanak yağmurlar gibi yağdır; içinde bulunduğumuz her zorluğa karşı bize çıkış yolları göster!

Kâfirlerin fitnelerine karşı, bizi imanla, takva ile/sorumluluk bilinciyle, sadakatle/doğruluk bilinciyle donat. Zulme uğrayan kardeşlerimize gaybi yardımlarını esirgeme; zulme boyun eğmeden, zalime teslim olmadan, dünyanın imtihanlarından güçlenerek çıkmayı nasip eyle!

Ey Hayatın ve Ölümün Yaratıcısı Olan Rabbimiz!

Hayat bizim için hayırlı olduğu sürece bizi yaşat; ölüm bizim için hayırlı ise canımızı dünyanın fitnelerinden korunmuş, salih amel işlerken, Sana yürekten bağlanan muttakilerden biri olarak, ebrar ile dayanışma içinde yaşarken can emanetini bizden al!

Rabbimiz! Biz yaşadığımız sürece peygamberlerin yolunu sürdürmek istiyoruz ve onların hem bollukta hem darlıkta, hem barışta hem savaşta, hem sağlıkta hem hastalıkta yakardıkları gibi Sana yakarmak, yalvarmak istiyoruz:

Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla; adımlarımızı sağlamlaştır ve ilahi hakikati inkâr eden kâfirlere karşı İslami onur ve Kur’anî şerefi baş tacı eden bir ahlakla donat bizi!

Ey Ramazanın, Kadir Gecesinin, Bayramın Rabbi!

Her ayımızı Ramazan gibi bereketli; her gecemizi Kadir gibi kıymetli; her günümüzü Bayram gibi neşeli geçirmeyi, ömrümüzü Ramazan gibi, ahiretimizi bayram gibi yaşamayı bizlere nasip eyle!

Rabbimiz! Ramazan’ı muhtaç olduğumuz rahmetine, mağfiretine, ebedi mutluluğumuza, kurtuluşumuza vesile kıl! Bu ayda ve kalan ömrümüzde imanla ve Kur’an’la yaşamayı; imanlı bir şekilde emanetin olan canımızı Sana teslim etmeyi nasip eyle!

Rabbimiz! Bize Mekkemizi, Kudüsümüzü, şeytani güçlerin ve tağutların işgalinden kurtulmuş bayramlar görmeyi nasip eyle ve bayramların en büyüğü ve en şereflisi olan cennete giriş gününde bizleri de mahzun eyleme!

Bütün Çağrıları En İnce Detaylarıyla Birlikte Duyan Rabbimiz!

Dualarımızı makbul eyle! Sana ellerini ve gönüllerini açan tüm mü’minlerin geçmiş günahlarını bağışla, hepimizi iki cihanda aziz eyle!

(AMİN)

Etiketler: »
Share
1369 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ