logo

İLETİŞİM GERÇEĞİ VE SOSYAL MEDYA

   

   Savaş SONGUR / 27.04.2019

   İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün insanların hayatlarını daha derinden etkilemekdir. İnsanlar (kendi istekleri veya istekleri dışında) küreselleşmektedir. Bu hızlı etkileşim sanayi devrimi ile başlamıştır. Ancak günümüzdeki teknolojinin gelişmesi, yaygınlaşması ile had safhasına da ulaşmıştır. İnsanlar kendilerini ilgilendiren ilgilendirmeyen her konuda global kültürün etkisi altında kalmaktadır. Bir yönü ile bu durumun iyi olduğu düşünülebilir. İnsanlar sadece kendi dünyalarında kalmayıp daha geniş manada etkileşim içine girmiş ve gelişmiş olarak addedilebilir. Ancak meselenin daha önemli bir boyutu daha vardır ki o da zayıf olan kültürlerin, milletlerin, medeniyetlerin, yerel kültürlerin tahmin edilenden daha fazla baskı altına alınmış olmasıdır.

   Zaten meseleyi bu noktaya getirenlerin doğrudan veya dolaylı olarak sundukları ürün kültür endüstrisine ait ürün yelpazesidir. Bu yelpazedeki her ürün gazete, radyo, sinema, TV., internet, sosyal medya araçları ile sunulmaktadır. Sunulan her ürün de alınması mutlak ve şartmış gibi muamele görmektedir. Sunulan her ürünün mutlak alınması şart değil almayıver canım ne olacak cümleleri ise baştan söyleyelim uygulamada sadece safsatadan ibarettir.

   Çünkü küresel hareketlerin oluşumu, size düşük ücretli hatta ücretsiz bir şekilde sunulan her ürün, endüstriyel kapitalizmin elektronik boyuta geçmiş kültür empozesi, zayıf kültürlü, kendi kültüründen habersizler için etkin bir denetim aracı, alternatifi yokmuş gibi düşündürmenin en temel altyapısıdır.

   Gelinen noktada gündelik hayatı tabii seyrinden çıkarmış, değerleri kökünden sarmış, dili, dini, anlayışı, başka başka boyutlara taşımış bir toplum oluşturmuştur. Öyle bir toplum haline getirmiştir ki, eskiye koysan olmuyor, yeniye koysan kabul edilemez durumda olan toplum ortaya çıkarmıştır.

   Geçen günlerde tüm dünyada internette geçirelen zaman, sosyal medyada geçirilen zamanlar ile ilgili araştırma sonuçları yayınlandı

(http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/3816/genclik-ve-spor-bakanligi-turkiyenin-en-kapsamli-sosyal-medya-arastirmasini-yapti.aspx).

   Rakamlar çok çarpıcı. Çok düşündürücü. İstatistikler hiç iyi sonuçlar vermiyor. Biliyoruz ki kitle iletişim araçları kültür endüstrisinin propanda aracıdır. Kültür endüstrisini elinde bulunduran kesimler kitle iletişim araçları ile kendi çıkarları doğrultusunda kültürel ürünler üretmektedir. Neyi istemenizi istiyorlarsa zaten onu siz istiyorsunuz, neyi satmak istiyorlarsa siz onu zaten satın almak istiyorsunuz, neyi yaptırmak istiyorlarsa zaten siz onu yapmak istiyorsunuz. Liste uzar gider. Gider de durum gerçekten sizin istidiğiniz için mi onlar bir şekilde sizi sadece tüketici seviyesine indirgeyip tükettiriyorlar mı bir bakmak lazım.

   Meselenin sadece iletişim araçları ile, kitle iletişim araçları ile, kültürel koruma ve korunma ile, zamanı boşa harcama, kültür emperyalizmi ile ilgili olmadığı ortada. Meselenin bam teli ise bunun bir problem olduğununu A’dan, Z’ye herkesin bildiği halde neme lazım demesi. Mes’ul makamlardakilerin gözlerini, kulaklarını kapaması, ailelerin çözüm bulamaması, hatta işlerine öyle geldiği için bulmaması, gençlerin sorumluluktan kaçması, yetişkinlerin ise gençlere nazire yaparcasına meseleyi olduğu gibi kabul etmesi. Kabul ediyorsan sorun yok. Youtube’daki fenomene bakıp giyinebilir, facebook’tan söylev ve demeçler verebelir, twitter’dan herkese haddini bildirebilirsin. Vatandaş ve devlet katında kağıt üstünde ise hiçbir sorun yok zaten.

Ziya Paşa merhum ne de güzel söylemiş.

Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât

Elfâz ile terfîh-i ra’iyyet yeni çıktı

Etiketler: » » »
Share
2042 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ