logo

2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİ UNUTULDU MU?

MEB’in kamuoyuyla paylaştığı Yeni Ortaöğretim Modeli taslağı, kamuoyuna açıklanınca hatırlanacağı üzere büyük tartışmalara neden oldu. O tarihten bu yana 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan çok önemli başlıklardan neredeyse hiçbiri gündeme gelmedi.

Halbuki eğitim camiası, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine çok büyük umut bağlamıştı. Çünkü Belgedeki başlıklar paydaşlar tarafından olgunlaştırılıp uygulamaya konularsa; eğitimin, eğitimcinin birçok sorunu çözülebilecekti. Öğretmenlik Meslek Kanunu bunlardan biridir.

Eğitimciler olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na çok önem atfediyoruz. İlk defa, mesleğimizi bütün yönleriyle ele alan bir kanun çıkacak. İstiyoruz ki taslak olarak yayımlansın, kamuoyu ve eğitim paydaşları bütün yönleriyle tartışsın ve uzun süre değişikliğe ihtiyaç hissettirmeyecek bir kanun çıksın.

Vizyon Belgesinde yer alan birkaç konu hayata geçirildi. Bunlardan biri, sözleşmeli öğretmenlikte sürenin azaltılması. Halbuki aslolan sürenin azaltılması değil, sözleşmeli öğretmenliğin tümüyle kaldırılması ve dezavantajli bölgelerde öğretmen istihdamında teşvik temelli bir modele geçilmesidir.

Vizyon Belgesinin uygulamaya konulmaya çalışılan bir başlığı da meslekî eğitim. Meslekî eğitimin teşviki ve gelişimi açısından protokol okulları, tematik meslek liseleri elbette önemli. Ayrıca Meslekî Eğitim Merkezlerinin meslek lisesi diploması verir hâle getirilmesi, çok yerinde oldu. Ancak yeni LGS sistemi dolayısıyla meslek liselerinde öğrenci sayıları ciddî oranda azaldı. Halbuki istenen bunun tam tersi. Çıkarılması düşünülen lise sınıf geçme sistemi, iyi kurgulanırsa meslek liselerine yönelen öğrenci sayısında artışlar olabilir.

Tasarım Beceri Atelyeleri kurulması çalışmaları devam etmekle birikte ağır aksak gidiyor. Ekonomik kriz dolayısıyla bakanlık, atelye kurulumu için yeterli bütçe ayıramıyor, okullar bağış baskısından yeterli bütçe oluşturamıyor, sınavsız öğrenci alan Anadolu Liseleri büyük illerde Atelye kuracak yer bulamıyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bazı okullar hakikaten destan yazıyor. İnşallah hem bu okullarımızın yöneticileri hem de özel okulların standardını yakalayan hatta geçen okulların yöneticileri bağış soruşturmalarının kurbanı olmaz.

Vizyon Belgesinin el atılması gereken birbirinden önemli bazı başlıklarını tekrar hatırlatmakta fayda var:

Her okula bir gelişim bütçesi,

Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin artırılması,

Okul yöneticiliğinin liyakat temelli bir meslek olması, özlük haklarının iyileştirilmesi, okul müdürleriyle ilgili kadro ihdası,

Öğretmenlere yüksek lisans imkanının getirilmesi,

Her Okula Bir Gelişim Modeli” ve “Hakkaniyetli Ödüllendirme Sistemi”,

Okullar ve bölgeler arası imkân/eğitim farkının kapatılması,

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer almasını beklediğimiz kariyer basamakları sistemi, eğitimcilerin özlük ve malî haklarının iyileştirilmesi, öğretmenin saygınlığı ve eğitimcilere yönelik şiddetle mücadele edilmesi… çözüm bekleyen sorunlarımızdan bazıları.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin mevzuat yönü için düşünülen süre, üç yıl. Bunun bir yılı bitmek üzere. Yeni ortaöğretim tasarımı dışında kamuoyuna açıklanması gereken çok ciddî başlıklar var. Süre daralıyor. Ülkenin Ekonomik durumu dolayısıyla Vizyon Belgesi takviminde ciddî sarkmalar olacağı anlaşılıyor. Bakanlık ve eğitim paydaşları, sarkmalardan ziyade hazırlıkların tamamlanmasına odaklanmalıdır.

Zira 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, herkese umut olmuş, beklentileri artırmış, eğitimcilerin motivasyonunu yükseltmişti. Meseleye bu açıdan bakılırsa konunun önemi daha anlaşılır.

MEB, bu ara zil sesi, ara tatil, teneffüs vb küçük dokunuşlarsa odaklanmış görünüyor. Kuşkusuz küçük dokunuşların da kendine göre bir önemi ve değeri vardır, artı ve eksileri uygulamada daha net ortaya çıkacaktır.

MEB, ülkemizin geleceği için, daha güçlü yarınlar için, 2023 Eğitim Vizyonunun daha büyük hedeflerine yönelmelidir.

Etiketler: » »
Share
1013 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ