logo

YSK SEÇİM YASAKLARINI AÇIKLADI!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasaklarına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki 10’uncu  günün (21 Mart Perşembe) sabahında başlayacak ve oy verme gününden önceki gün (30  Mart Cumartesi) saat 18.00’de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda  süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da  internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti  görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların  dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan,  güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasaklar  arasında bulunuyor.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla,  taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek  suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her  zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın  ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve  iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin  veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde  yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve  doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin  yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek  sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu  olacak.

Söz konusu kurallara aykırılığın tespiti halinde Cumhuriyet  Başsavcılıklarına, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), Bilgi Teknolojileri  ve İletişim Kurulu ile Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunulacak.

Törenlere ait yasaklar

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden  güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri,  belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve  bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri  ve Bankacılık Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve  hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi,  nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla  yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar,  seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

Aynı süre içinde bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları  seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis  edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı  olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet  verilemeyecek.

Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat  üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından yapılacak her türlü  propagandada Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı  nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü  içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın  veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak.

Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında  herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da  kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Siyasi partiler ve adaylar, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve  taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın stant açabilecek,  bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ise ilçe seçim kurulları yetkili  olacak.

Hoparlörle propaganda

Propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitişine kadar halkın huzur  ve rahatını bozmamak koşuluyla açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci  saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapılabilecek. Ancak başka bir siyasi  parti veya bağımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan  saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu  toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak.

İlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi partilerin veya  bağımsız adayların istekleri üzerine mahallin özelliklerini göz önünde tutarak  hoparlörle, yayının yerini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tespitle  yetkili olacak. Siyasi partiler istemeleri halinde, ilçe seçim kurulunun  düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında  eşit olarak yararlanabilecek.

Seçim büroları saat 23.00’e kadar açık kalabilecek

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yer aldıkları  seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabilecek.

Çadır, karavan, seyyar veya sabit baraka, tır dorsesi, sabit otobüs ve  kamyon kasası gibi yerler ile ticari faaliyeti devam eden iş yerleri seçim bürosu  olarak kullanılamayacak.

Siyasi partilerin ve adayların seçim büroları saat 09.00’dan 23.00’e  kadar halka açık faaliyette bulunabilecek. Diğer seçim faaliyetleri saklı kalmak  üzere, seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabilecek ancak seçim  bürolarında yapılacak sesli yayınlarda çevresel gürültü ile ilgili mevzuat  hükümlerine uyulacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü  saat 18.00’e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve  saatte son bulacak.

Siyasi reklama ilişkin usul ve esaslar

YSK’nın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan bir başka  kararıyla siyasi reklamlara ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre, medya hizmet sağlayıcıları seçimin başlangıç tarihi olan 1  Ocak Salı gününden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan süre içinde  siyasi reklam yayımlayabilecek.

Söz konusu kuruluşların bu görevi yerine getirirken demokratik toplum  düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara  siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine  uygun hizmet sunmaları gerekecek.

Parti ve adaylar siyasi reklamlarında Türkçenin yanı sıra farklı dil  ve lehçeler kullanılabilecek. Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan  siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayımlanmasını istemesi halinde istekliler  arasında kura çekilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki  reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

Bir medya hizmet sağlayıcısında yayımlanacak siyasi reklamların  ücreti, siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik gösteremeyecek.

Seçim sürecinde yayımlanacak siyasi reklamlar, YSK kararları  doğrultusunda RTÜK tarafından izlenerek denetlenecek.

Etiketler:
Share
546 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ