logo

ÜMRANİYE BELEDİYESİ ZABITA ALIMI YAPACAK

Ümraniye Belediyesi zabıta alımı yapacağını duyurdu. Belediye tarafından yayımlanan ilana göre 9, 10 ve 11. kadro derecesinde değerlendirilmek üzere 110 zabıta memuru istihdam edilecek. Alımlar için kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.

Ümraniye Belediyesi zabıta alımı yapacağını duyurdu. Yayımlana ilana göre toplamda 110 zabıta istihdam edileceği duyuruldu. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği alımlarda adaylarda KPSS puanı aranacak.

Ümraniye Belediyesi’nden zabıta memuru alımı ilanı

Alıma dair ilan hem belediyenin resmi internet sayfasından hem de Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sayfasından adaylarla paylaşıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

Başvurular ne zaman başlayacak?

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılacak zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 8-12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru işlemlerinin başlamasının bir gün öncesinde (7 Ekim 2018) başvuru formuna Ümraniye Belediyesi’nin internet sitesinden erişebilecekler.

Adaylar, Ümraniye Belediyesi’nin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine 08/10/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru şartları belli oldu

Ümraniye Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvuru öncesinde uyulması gereken genel ve özel şartlar belli oldu.

Genel şartlar

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Özel şartlar

a. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 10 ve 11 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

b. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 9 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilotespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktı alıp imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmadığına dair beyanı

  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

  • Biyometrik Fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet),

  • Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Etiketler:
Share
1520 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ