logo

ELBET YIKILACAKSIN İSRAİL!

“Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü de bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız…

“Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü de bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan birincisinin vadesi geldiğinde, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir sözdür.”
(İsra Suresi, 4-5).

Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden İslâm kahramanlarından Celâleddin-i Harzemşah, harbe giderken vüzerâsı ve etbâı ona, “Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek.” demiş. O da buna karşılık, “Ben Allah’ın emriyle, cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek O’nun vazifesidir.” cevabını vermiştir.

İşte o zat bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur.

Kendilerine verilen onca nimete rağmen Allah’a ihanet eden bir topluluğun zulmü, dünyanın gözleri önünde arşa çıksa da zulmün bitmesi yakındır. Allah’ın vaadi elbette gerçekleşecek ve İsrail yıkılacaktır!..

Nasıl mı?

Nasılını bilmiyoruz ve umursamıyoruz!

Ne zaman mı?

Ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz ve umursamıyoruz!

Yangını söndürmeye koşan karınca mı olacağız; yoksa zulmün karşısına geçip gevezelik edenlerden mi olacağız? Mesele bu! Zulme karşı mazlumdan yana olacağız, gayret edeceğiz ve Allah’ın vaadini gerçekleştirmesini bekleyeceğiz…

“Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde, Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile!”
(Nasr Suresi)

Etiketler:
Share
791 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ