logo

ASGARİ ÜCRET ERİYOR!

Asgari ücretin yürürlüğe girdiği Ocak 2018 ayında 1.989,20 TL olan tek bir işçinin geçimi için yapması gereken aylık harcama bu ay 2.225,54 TL’ye yükseldi. Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 308 TL ve aile bütçesine gelen ek yük 1.002 TL arttı. Oysa yılbaşında net asgari ücret sadece 199 TL artışla bütün yıl için aylık net 1.603 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2018 yılı Ağustos ayına ait “Açlık Ve Yoksulluk Sınırı” araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre; döviz, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artış derken temel gıda madde etiketleri de değişti ve geçim şartları daha da ağırlaştı. Gıda harcaması tutarındaki on iki aylık artış oranı da Ocak 2004’den bu yana ilk kez yüzde 20’leri gördü.

Aynı araştırmaya göre: 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.812,47 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.903,80 TL, bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.225,54 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET TEK KİŞİNİN GEÇİMİNİ BİLE SAĞLAYAMIYOR!

Türk-İş hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 74 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 TL arttı. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 TL ve 666 TL oldu. Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 308 TL ve aile bütçesine gelen ek yük 1.002 TL arttı. Oysa yılbaşında net asgari ücret sadece 199 TL artışla bütün yıl için aylık net 1.603 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin yürürlüğe girdiği Ocak 2018 ayında 1.989,20 TL olan tek bir işçinin geçimi için yapması gereken aylık harcama bu ay 2.225,54 TL’ye yükseldi.

Böylece asgari ücretle aradaki fark 386 TL’den 622 TL’ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırını bile karşılamayan, tek işçinin geçimini sağlamayan asgari ücret, çalışanların içinde bulunduğu olumsuz şartların önemli bir göstergesidir. Var olan ücret gelirleriyle dar ve sabit gelirli kesimler zaten geçinemezken meydana gelen fiyat artışları sonrası satın alma güçleri daha da geriledi. 

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AY YÜZDE 20 SINIRINI AŞTI

Türk-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 Ağustos ayında şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,26 oranında arttı. Yılın ilk sekiz ayında fiyatlardaki artış yüzde 12,71 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 20,45 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,05 olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksi ile Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) tarafından hesaplanan tüketici fiyatları endeksi alt grubunda yer alan gıda endeksindeki son on iki aylık gelişim de dikkati çeken nokta; son aylarda giderek yükselen gıda fiyatlarını bu ay yüzde 20 sınırını aşması oldu.   

Etiketler:
Share
867 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ